POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza polityka prywatności z dnia 23. maja 2018 r. określa zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

§1 Definicje

„Dane osobowe” są to informacje na temat osoby fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania. Osoba fizyczna możliwa do zidentyfikowania, to osoba, którą można zidentyfikować pośrednio lub bezpośrednio, w szczególności za pomocą imienia i nazwiska, numeru pesel, danych o lokalizacji lub na podstawie innych czynników określających tożsamość osoby fizycznej.

 • „Przetwarzanie” oznacza zautomatyzowaną, lub niezautomatyzowaną operację, lub szereg operacji wykonanych na danych osobowych. Takimi operacjami są; zbieranie, uporządkowywanie, modyfikacja, utrwalanie, organizowanie, przeglądanie, pobieranie, przesyłanie, rozpowszechnianie, udostępniane, usuwanie, niszczenie danych osobowych.
 • „Ograniczenie przechowywania” oznacza określenie zasad przechowywania danych osobowych w celu ograniczenia ich dalszego przechowywania.
 • „Profilowanie” oznacza zautomatyzowany proces przetwarzania danych osobowych, który polega na wykorzystywaniu danych osobowych do analizy aspektów, po to by przypisać osobę do konkretnych cech którymi się charakteryzuje jak zainteresowania, dane o lokalizacji, sytuacja ekonomiczna.
 • „Administrator” administratorem danych osobowych jest podmiot będący osobą fizyczną lub prawną, organ publiczny lub inna jednostka, która w sposób samodzielny lub wspólnie z innymi określa zasady przetwarzania i przechowywania danych osobowych. Określa cel i sposób ich przechowywania.
 • „Podmiot przetwarzający” jest to jednostka przetwarzająca dane osobowe, może nią być osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, lub inny podmiot, który został powołany w imieniu administratora.
 • „Odbiorca” jest osobą fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostka lub innym podmiot, niezależnie od tego czy jest osobą trzecią, któremu są udostępniane dane osobowe. Organ publiczny, który otrzymuje dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub państwa członkowskiego nie jest osobą odbiorcą. Przetwarzanie danych przez ten organ musi odbyć się zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
 • „Strona trzecia” jest to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny lub jednostka inna niż, której dane dotyczą, która z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego przetwarza dane osobowe.
 • „Zgoda” oznacza dobrowolne, świadome i jednoznaczne okazanie woli przez osobę, której dane dotyczą. Zgoda może być wyrażona w formie oświadczenie lub jednoznacznego działania, przyzwalająca na przetwarzanie danych osobowych.
 • „Naruszenie ochrony danych osobowych” oznacza naruszenie bezpieczeństwa gromadzonych danych osobowych, które może prowadzić do niezgodnego z prawem zniszczenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego dostępu lub ujawnienia danych osobą nieupoważnionym.

§2 Informacje ogólne

 • Niniejsza polityka prywatności określa zasady przechowywania, gromadzenia i ochrony danych osobowych Użytkowników portalu www.niezawodniwzieleni.pl
 • Administratorem danych jest Elżbieta Kloc właściciel Firmy Wielobranżowej "KEA" z siedzibą 67-200 Głogów , ul. Okrężna 48 NIP: 693-121-71-76 REGON: 390747805
 • Podanie danych osobowych administratorowi przez Użytkownika strony jest całkowicie dobrowolne.
 • Prawo do usunięcia danych, osoba podająca dane może zażądać od administratora strony trwałego usunięcia podanych danych, jeśli nie są one już niezbędne dla celów do których zostały zebrane.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych, użytkownik ma prawo poprosić nas o wstrzymanie przetwarzania danych gdy dane są niezgodne z prawdą, gdy zostało naruszone prawo o ochronie danych osobowych, gdy użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania danych.
 • Informujemy, że w dowolnym momencie istnieje możliwość cofnięcia zgody, którą wcześniej wyrażono, na przetwarzanie danych.
 • Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
 • Niniejsza polityka prywatności jest dokumentem informacyjnym.

§3 Rodzaje i cele wykorzystywania danych

Jakie dane gromadzimy?

 Dane wprowadzane do formularza:

 • imię i nazwisko nazwa firmy
 • e-mail
 • adres
 • numer telefonu

Informacja o parametrach połączenia:

 • możemy gromadzić adres IP
 • lokalizacja
 • oznaczenie czasu połączenia
 • data

Dane dotyczące komunikacji:

 • korespondencja z użytkownikami

Informacje gromadzone automatycznie

 • informacje o urządzeniu (wersja systemu operacyjnego)

Do jakich celów wykorzystujemy dane:

 • Dane wykorzystujemy do spersonalizowania naszej strony, tak by wyświetlała treści dostosowane do preferencji użytkownika, jak wyniki wyszukiwania podczas korzystania z naszych usług.
 • Gromadzimy dane na temat jak często odwiedzana jest nasza strona i jak długo i w jaki sposób Użytkownik się po niej porusza w celu dostosowania jej do upodobań Użytkownika.
 • Dane gromadzimy do analizowania i monitorowania kampanii reklamowej oraz naszych wewnętrznych procesów biznesowych.
 • Dane gromadzimy w celu wspierania rozwoju naszej strony internetowej.
 • Dane gromadzimy w celu administrowania i zachowania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa na naszej stronie internetowej.
 • Gromadzimy dane w celu kontaktu zwrotnego, oraz analizy statystyk na stronie
 • Dane gromadzimy do realizacji usług marketingowych, np. wysyłanie wiadomości marketingowych użytkownikom zapisanym do Newslettera.

§4 Podmioty z którymi współpracujemy

 • Google AdWords„Zależy nam, aby użytkownicy ufali, że informacje o nich są wykorzystywane z należnym szacunkiem i ostrożnością. Dlatego nasi partnerzy reklamowi nie powinni używać ich niezgodnie z zasadami ani zbierać ich w niejasnych celach lub bez odpowiednich środków bezpieczeństwa. Przykłady informacji o użytkownikach, które wymagają specjalnego traktowania: imię i nazwisko; adres e-mail; adres korespondencyjny; numer telefonu; numer dowodu osobistego lub prawa jazdy, NIP, PESEL, numer emerytury lub renty, dane karty ubezpieczenia zdrowotnego; dodatkowo oprócz powyższych informacji: data urodzenia lub nazwisko panieńskie matki; stan majątkowy; powiązania polityczne; orientacja seksualna; przynależność rasowa lub etniczna; wyznanie Przykłady nieodpowiedzialnego zbierania i wykorzystywania danych: pozyskiwanie danych kart kredytowych za pomocą niezabezpieczonego serwera; promocja sugerująca, że reklamodawca zna orientację seksualną lub stan majątkowy użytkownika, naruszenia naszych zasad dotyczących reklam opartych na zainteresowaniach i marketingu” Źródło: https://support.google.com/adwordspolicy/answer/6008942?hl=pl
 • Google Analytisc„W Google doskonale zdajemy sobie sprawę z zaufania, jakim obdarzają nas użytkownicy, i tego, że mamy obowiązek chronić ich prywatność. Dlatego otwarcie informujemy użytkowników o tym, jakie informacje gromadzimy, gdy korzystają oni z naszych produktów i usług, dlaczego je zbieramy oraz jak z nich korzystamy, by poprawić komfort użytkowania naszych usług. Dokument Polityka prywatności Google zawiera opis przetwarzania danych osobowych użytkowników produktów i usług Google, w tym Google Analytics. „Źródło: https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=pl
 • Google Maps jw.
 • Google+jw.
 • Facebook „Gromadzimy treści i inne informacje otrzymywane od Ciebie podczas korzystania z naszych Usług, np. dane podawane przy rejestracji konta na Facebooku, tworzeniu treści i ich udostępnianiu oraz przy wymianie wiadomości i innego rodzaju komunikatów z innymi osobami. Mogą to być informacje zawarte w dostarczanych przez Ciebie treściach lub ich dotyczące, np. informacje o miejscu wykonania zdjęcia lub dacie utworzenia pliku. Gromadzimy też informacje na temat sposobów korzystania przez Ciebie z Usług, np. rodzaju treści, które przeglądasz i z którymi wchodzisz w interakcję, a także częstotliwości i czasu trwania różnych Twoich działań.” Źródło: https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation
 • Podmiot odpowiedzialny za administracje strony.
 • Podmiot odpowiedzialny za usługi marketingowe.
 • Ewentualne inne podmioty wspomagające funkcjonowanie strony.

§5 Informacje o formularzach

 • Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
 • Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.
 • Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
 • Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
 • Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.
 • Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
 • Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
 • Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 • W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Firmę Wielobranżową "KEA" Kloc Elżbieta Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

§6 Okres przetwarzania danych

 • Dane osobowe użytkownika będą przetwarzane przez administratora strony od momentu ich podania przez użytkownika do zakończenia czynności w jakim celu zostały podane z zachowaniem okresu do przedawnienia roszczeń, bądź do momentu zażądania ich usunięcia.
 • Administrator strony może odmówić usunięcia danych do czasu zakończenia okresu składania roszczeń w związku z wykonywaną usługą, jakie może ponosić.

Fachowe doradztwo, bogaty wybór urządzeń 

Firma Wielobranżowa KEA

Regulamin Sklepu Internetowego

Regulamin  Vouchera

  ul. Wierzbowa 5 

67-200 Głogów 

76 834 52 62

ul. Zjednoczenia 94 

Polityka plików cookies

Polityka Prywatności

65-120 Zielona Góra  

zgora@fwkea.pl

68 414 32 12

Salon Sprzedaży i Serwis 

sklep@fwkea.pl

Copyright © 2019-2021 KEA Autoryzowany Diler Husqvarna& Husqvarna AB (publ). Wszelkie prawa zastrzeżone. Husqvarna, AUTOMOWER® oraz inne oznaczenia produktów oraz ich funkcji stanowią znaki towarowe Husqvarna Group.

Autoryzowany Diler:

Husqvarna , Cedrus