Określający m.in. zasady zawierania umów sprzedaży poprzez Sklep, zawierający najważniejsze informacje o Sprzedawcy, Sklepie oraz o prawach Konsumenta

 

Postanowienia dotyczące Przedsiębiorcy uprzywilejowanego mają zastosowanie do umów zawartych od dnia 1 stycznia 2021 r.

 

SPIS TREŚCI

§ 1 Definicje

§ 2 Kontakt ze Sprzedawcą

§ 3 Wymogi techniczne

§ 4 Postanowienia ogólne

§ 5 Szczególne warunki sprzedaży towarów spalinowych, elektrycznych I akumulatorowych

§ 6 Zakupy w Sklepie

§ 7 Płatności

§ 8 Realizacja zamówień i dostawa

§ 9 Prawo odstąpienia od umowy

§ 10 Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy

§ 11 Reklamacje/Gwarancje

§ 12 Dane osobowe

§ 13 Odpowiedzialność

§ 14 Zastrzeżenia

 

§ 1 DEFINICJE

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Konsument – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Konto – uregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne konto.

Kupujący każdy podmiot kupujący w Sklepie.

Kupujący uprzywilejowany – Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany.

Przedsiębiorca uprzywilejowany – osoba zyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego (denicja obowiązuje dla umów zawartych od dnia 1 stycznia 2021 r.).

Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu wraz ze wszystkimi, wymienionymi w jego treści załącznikami. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną

Towar – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

Sklep – sklep internetowy www.fwkea.pl prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.fwkea.pl

Sklep stacjonarny- to punkt sprzedażowy, w którym konsument może osobiście nabyć produkty.

Punkty sprzedażowe:

 Głogów 67-200, ul. Przemysłowa 3,

Zielona Góra 65-120, ul. Zjednoczenia 94

Sprzedawca – przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Wielobranżowa ”KEA”

§ 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

1. Adres pocztowy:    Firma Wielobranżowa ”KEA”   Kloc Elżbieta      ul. Przemysłowa 3, 67-200 Głogów             

2. Adres e-mail:  sklep@fwkea.pl

§ 3 WYMOGI TECHNICZNE

1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:

urządzenie z dostępem do Internetu, przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.

2. Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail.

§ 4 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Niniejszy regulamin określa warunki dokonywania zamówień na stronie internetowej www.fwkea.pl i określa zasady zawierania pomiędzy Sprzedawcą a kupującym lub kupującym uprzywilejowanym umowy sprzedaży towaru, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość.

2. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2017 r., poz. 1219 z późn. zm.). Regulamin skierowany jest do wszystkich kupujących lub kupujących uprzywilejowanych Sklepu zobowiązanych do przestrzegania wszystkich jego postanowień. Sprzedaż odbywa się na podstawie obowiązującego w momencie złożenia zamówienia Regulaminu.

3. Właścicielem sklepu internetowego www.fwkea.pl jest: Firma Wielobranżowa ”KEA’’ Kloc Elżbieta  z siedzibą adres:  ul. Okrężna 48   67-200 Głogów  

4. Regulamin zamieszczony jest na stronie Systemu Zamówień Internetowych działającej pod adresem www.fwkea.pl

5. Informacje zawarte na stronie internetowej www.fwkea.pl nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 i 66(1) Kodeksu Cywilnego, natomiast stanowią zaproszenie do zawarcia umowy z firmą w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

6. Korzystający z portalu wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych przez Firmę Wielobranżową ”KEA”, z siedzibą w Głogowie 67-200 przy ul. Okrężnej 48 do celów marketingowo-reklamowych, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r., poz. 1000 z poźn. zm.) oraz na otrzymywanie na powyższy adres e-mail oraz numer telefonu informacji handlowych drogą elektroniczną. Jednocześnie oświadcza, że został poinformowany o przysługującym prawie dostępu do treści jego danych oraz możliwości ich poprawiania i usunięcia.

7. Zamieszczone na stronach internetowych www.fwkea.pl informacje o towarach oferowanych do sprzedaży pochodzą od producenta. Dokładamy wszelkich starań, aby były one aktualne i zgodne ze stanem faktycznym. Zdjęcia w sklepie internetowym mają charakter poglądowy. Wszystkie towary wysyłane do klienta poprzez stronę www.fwkea.pl są fabrycznie nowe, oryginalne, legalnie wprowadzone do sprzedaży na terenie Polski.

8.Wszelkie nazwy i znaki handlowe umieszczone na Stronie internetowej Sklepu są znakami zastrzeżonymi dla ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celu identyfikacji towaru i usług.

§ 5 SZCZEGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY TOWARÓW SPALINOWYCH,   ELEKTRYCZNYCH I AKUMULATOROWYCH

1. Towary firmy Husqvarna, McCulloch- spalinowe, elektryczne, akumulatorowe (seria 500,300,200) oraz bateryjne są dostępne w sprzedaży tylko i wyłącznie w sklepie stacjonarnym. Istnieje możliwość zamówienia produktu w Systemie Zamówień Internetowych, lecz celem zakupienia towaru należy stawić się osobiście lub w przypadku braku możliwości stawienia się osobiście po uzgodnieniu warunków ze Sprzedawcą poprzez kontakt na: sklep@fwkea.pl

2. Punkty stacjonarne, w których można nabyć produkty zamówione przez sklep internetowy, oraz świadczenie usług:

             67-200 Głogów Firma Wielobranżowa ‘’Kea’’ ul. Przemysłowa 3                  tel.    76 834 52 62 / sklep@fwkea.pl

             65-120 Zielona Góra Firma Wielobranżowa ‘’ Kea’’ ul. Zjednoczenia 94   tel.     68 414 32 12 / sklep@fwkea.pl

3. Sprzedawca umożliwia sprawdzenie towaru w postaci urządzenia spalinowego, elektrycznego, akumulatorowego/bateryjnego pod względem kompletności, zgodności z opisem towaru, prawidłowości funkcjonowania oraz przedstawienia podstawowych zasad BHP z zakresu obsługi urządzenia.

4. Do sprzedaży towarów spalinowych, elektrycznych i akumulatorowych nie stosuje się ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2017, poz. 1219 z późn. zm.).

 § 6 ZAKUPY W SKLEPIE

1.Ceny towarów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za towar.

2. Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w Sklepie: cena za towar oraz, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty dostawy towaru.

3. Wybrany do kupienia towar należy dodać do koszyka w Sklepie.

4. Następnie Kupujący lub Kupujący uprzywilejowany wybiera z dostępnych w Sklepie: sposób dostawy towaru oraz metodę płatności za zamówienie, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.

5. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego lub Kupującego uprzywilejowanego.

6.Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym lub Kupującym uprzywilejowanym a Sprzedawcą.

7. Zawarcie transakcji kupna/sprzedaży pomiędzy Kupującym lub Kupującym uprzywilejowanym a Firmą Wielobranżową ’’KEA’’ następuje w momencie potwierdzenia wpłaty na rachunek Firmy Wielobranżowej ’’KEA’’ i przekazania klientowi zamówionego towaru. Nr rachunku Bankowego 21 1140 2004 0000 3802 3598 0708

8. Sprzedawca przekaże Kupującemu lub Kupującemu uprzywilejowanemu potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na trwałym nośniku najpóźniej w momencie dostarczenia towaru.

9. Aby otrzymać fakturę VAT należy poinformować o tym przy składaniu zamówienia, w innym przypadku Kupujący lub Kupujący uprzywilejowany otrzymują paragon.

10. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez sklep internetowy www.fwkea.pl zostanie przesłane mailowo do Kupującego lub Kupującego uprzywilejowanego. Rozpoczęcie realizacji zamówienia może być w uzasadnionych przypadkach uwarunkowane telefoniczną rozmową mającą na celu weryfikację złożonego przez Kupującego lub Kupującego uprzywilejowanego zamówienia. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do anulowania złożonego zamówienia, kiedy ewentualna weryfikacja nie nastąpi.         

11. Kupujący lub Kupujący uprzywilejowany może zarejestrować się w Sklepie, tj. założyć w nim Konto, lub dokonywać zakupów bez rejestracji poprzez podawanie swoich danych przy każdym ewentualnym zamówieniu.

12. W przypadku, gdy zamówiony towar nie będzie dostępny, Sprzedawca Firmy Wielobranżowej ”KEA” skontaktuje się z Kupującym lub Kupującym uprzywilejowanym (telefon, e-mail) w celu ewentualnej zmiany, anulowania zamówienia bądź terminu jego dostępności.

13. Wszelkie niezgodności w dostawie tj. brak paragonu, faktury, gwarancji należy zgłaszać do 5 dni od dostawy przesyłki.

§ 7 PŁATNOŚĆ

1. Z chwilą ustalenia wszystkich warunków realizacji złożonego zamówienia Sprzedający zobowiązuje się przenieść na Kupującego lub Kupującego uprzywilejowanego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a Kupujący lub Kupujący uprzywilejowany zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę.

2. Za złożone zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru Kupującego lub Kupującego uprzywilejowanego:

            2.1 zwykłym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy;

            2.2 za pobraniem, tj. gotówką w momencie dostarczenia towaru do Kupującego;

            2.3 kartą lub gotówką w momencie odbioru osobistego towaru.

3. W przypadku wybrania przez Kupującego lub Kupującego uprzywilejowanego płatności z góry, za zamówienie należy zapłacić w terminie 1 Dnia roboczego od złożenia zamówienia.

4. Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.

5. Kupujący lub Kupujący uprzywilejowany dokonując zakupów w Sklepie akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę. Kupujący lub Kupujący uprzywilejowany ma prawo wycofać swoją akceptację.

§ 8 REALIZACJA ZAMÓWIEŃ I DOSTAWA

1.Dostawy realizowane są za pośrednictwem firmy kurierskiej wyłącznie w dni robocze w godzinach 9:00-16:00.

2. Zamówienia złożone w soboty, niedzielę oraz święta, będą realizowane następnego dnia roboczego.

3. W przypadku, gdy Kupujący lub Kupujący uprzywilejowany wybrał płatność z góry za zamówienie, Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu.

4. W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący lub Kupujący uprzywilejowany zakupił towary o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie.

5. Towar dostarczany jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

6. Kupującego lub Kupującego uprzywilejowanego może odebrać towar osobiście w siedzibie firmy w godzinach jej otwarcia.

7. W przypadku wybrania odbioru osobistego przez Kupującego lub Kupującego uprzywilejowanego towar będzie gotowy do odbioru we wskazanym terminie realizacji zamówienia, a w przypadku, gdy Sprzedawca wskazał termin wysłania towaru – w tym terminie.

8. Zamówienie towaru firmy Husqvarna, McCulloch- spalinowe, elektryczne, akumulatorowe (seria 500,300,200) oraz bateryjne podlega szczególnym zasadom realizacji zamówienia a Kupującego lub Kupującego uprzywilejowanego obowiązany jest do osobistego stawienia się w jednym z punktów handlowych (lokalizacja punktów dostępna pod adresem http://www.fwkea.pl/kontakt ), w celu uzgodnienia warunków realizacji zamówienia w tym gwarancji, sprawdzenia poprawności działania towaru i ewentualnej dostawy.

9. Sprzedany towar firmy Husqvarna, McCulloch- spalinowe, elektryczne, akumulatorowe (seria 500,300,200) oraz bateryjne może znajdować się w otwartym opakowaniu i nosić ślady użycia w zakresie, w jakim to wynika z konieczności dokonania przez sprzedawcę przeglądu przedsprzedażnego.

10. Produkty inne niż ujęte pkt.1 §5, będą wysyłane za pośrednictwem podmiotów do tego przeznaczonych – firm transportowych.

11. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki przy realizacji dostawy przez dostawców firmy kurierskiej, Kupujący lub Kupujący uprzywilejowany zobowiązany jest do sporządzenia wraz z pracownikiem firmy kurierskiej protokołu uszkodzenia oraz poinformowania o tym sprzedawcę. Protokół ten zostanie przekazany do Biura Obsługi Klienta i rozpatrzone w ciągu 30 dni roboczych. Przyjęcie dostawy przez Kupującego lub Kupującego uprzywilejowanego potwierdzone jego podpisem na formularzu dostawy, traktowane będzie, jako potwierdzenie zgodności dostawy ze złożonym zamówieniem.

12. Dla urządzeń marki Husqvarna, McCulloch- spalinowe, elektryczne, akumulatorowe (seria 500,300,200) oraz bateryjne dostępne są następujące formy dostawy: odbiór osobisty lub dowóz transportem własnym po uprzednim skalkulowaniu kosztów transportu.

13. Doręczenie towaru przez pracownika Sprzedawcy następuje wraz w paragonem lub fakturą VAT po przeprowadzonej prezentacji towaru, sprawdzeniu kompletności i zgodności towaru z umową oraz podpisaniu protokołu odbioru towaru przez Kupującego lub Kupującego uprzywilejowanego.

     (ZAŁĄCZNIK 2 PROTOKUŁ WYDANIA TOWARU).

14. Formy Dostawy:

  • Za pośrednictwem firmy kurierskiej - po wcześniejszym ustaleniu kosztów dostawy.
  • Za pośrednictwem pracowników Sprzedawcy trasa Głogów - Zielona Góra. Istnieje możliwość negocjacji cen transportu bezpośrednio w punkcie, z którego ma zostać dokonana dostawa towaru.
  • Produkty wielkogabarytowe (np. traktorki) Sprzedawca dostarcza osobiście po uprzednim ustaleniu kosztów transportu.

16. Odmowa przyjęcia złożonego przez Kupującego lub Kupującego uprzywilejowanego zamówienia będzie równoważne z naruszeniem niniejszego regulaminu i skutkuje tym, że pieniądze za towar nie będą zwrócone.

§ 9 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1.Kupujący uprzywilejowany lub Kupujący ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem § 8 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów z wyjątkiem bezpośrednich kosztów jego zwrotu i wyłączonych z tego prawa towarów firmy Husqvarna, McCulloch- spalinowe, elektryczne, akumulatorowe (seria 500,300,200) oraz bateryjne.

2.Akceptacja postanowień niniejszego regulaminu równoznaczna jest w skutkach z poinformowaniem Kupującego lub Kupującego uprzywilejowanego o prawie odstąpienia od umowy w powyżej wskazanym terminie.

3.Towar musi być w fabrycznym opakowaniu, kartą gwarancyjną oraz dołączonym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy. (ZAŁĄCZNIK 3  OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY)

4. Korzystając z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący uprzywilejowany lub Kupujący zobowiązany jest odesłać na własny koszt bądź dostarczyć osobiście zwracany towar do Firmy Wielobranżowej ‘’KEA’’ ul. Przemysłowa 3, 67-200 Głogów lub ul. Zjednoczenia 94, 65-120 Zielona Góra / sklep@fwkea.pl  od którego towar zakupił wraz z pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący uprzywilejowany lub Kupujący.

5. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

5.1 w którym Kupujący uprzywilejowany lub Kupujący wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego uprzywilejowanego lub kupującego weszła w posiadanie tego towaru;

5.2 w którym Kupujący uprzywilejowany lub Kupujący wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego uprzywilejowanego lub Kupującego, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno;

5.3 zawarcia umowy - w przypadku umowy o dostarczenie treści cyfrowych.

6. Kupujący uprzywilejowany lub Kupujący może skorzystać z wzoru OŚWIADCZENIA ODSTĄPIENIA OD UMOWY umieszczonego w załączniku 3.

7. Akceptacja postanowień niniejszego regulaminu równoznaczna jest z poświadczeniem poinformowania o prawie odstąpienia i otrzymania wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

8. Zwrotowi nie podlegają poniesione przez Kupującego lub Kupującego uprzywilejowanego koszty odesłania towaru.

9. Przepisy dotyczące prawa odstąpienia od umowy nie mają zastosowania w przypadku zamówienia towaru przed zakupem, który następuje w sklepie stacjonarnym dotyczy produktów pkt.1 §5.

10. W przypadku stwierdzenia zmniejszenia wartości zakupionego i zwracanego towaru sprzedawca może dokonać sprawdzenia go przez odpowiedniego rzeczoznawcę. Koszty związane z usługami, dostawą do rzeczoznawcy pokrywa Kupujący uprzywilejowany lub Kupujący, który nie dotrzymał zapisu w "oświadczeniu o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość" o zwróceniu towaru w stanie niezmienionym. W takim wypadku zapłata za towar zostanie zabezpieczona przez Sprzedającego do czasu wyjaśnienia sprawy. O każdej czynności wykonywanej przez Sprzedawcę Kupujący uprzywilejowany lub Kupujący zostanie poinformowany email lub telefonicznie.

11. Przesyłki wysłane na koszt sklepu internetowego nie zostaną przyjęte.

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

12. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona w ciągu 14 dni od dnia zwrotu towaru od Nabywcy i stwierdzeniu stanu jego zgodności ze stanem pierwotnym, w tym sprawności i kompletności z chwili wydania towaru.

13. Nabywca ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy oraz sprzeczny z jego właściwościami i przeznaczeniem.

14. Nabywca ponosi odpowiedzialność również za niewłaściwe zabezpieczenie rzeczy, transport oraz kradzież zwracanego towaru.

15. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego uprzywilejowanego lub Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba, że Kupujący uprzywilejowany lub Kupujący zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Kupujący uprzywilejowany  lub Kupujący nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

16. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania.

17. Kupujący uprzywilejowany lub Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

18. Jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, Kupujący uprzywilejowany lub Kupujący również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. O szacowanej wysokości tych kosztów Kupujący uprzywilejowany lub Kupujący zostanie poinformowany przez Sprzedawcę telefonicznie lub pocztą elektroniczną e-mail.

§ 10 WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1.Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o którym mowa w § 7 Regulaminu, nie przysługuje w odniesieniu do umowy:

1.1w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego uprzywilejowanego lub Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

1.2 w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

1.3 w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

1.4 w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

1.5 w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

1.6 o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

1.7 w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

1.8 o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Kupującego uprzywilejowanego lub Kupującego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 11 GWARANCJE/REKLAMACJE

1. Towary dostępne na stronie internetowej www.fwkea.pl dostarczane są z oryginalnymi kartami gwarancyjnymi producenta oraz dowodem zakupu, co jest podstawą ewentualnej reklamacji.

2. Szczegółowe warunki gwarancji są określone w Karcie Gwarancyjnej, wystawionej przez Sprzedawcę, a przekazanej Kupującemu uprzywilejowanemu lub Kupującemu wraz z dostarczonym towarem.

3. Reklamację należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres email sklep@fwkea.pl – tylko w przypadku zakupienia towaru poza sklepem stacjonarnym, a w przypadku towaru zakupionego w punkcie należy zgłosić to w sklepie stacjonarnym.

4. Naprawy gwarancyjne wykonywane są przez autoryzowane punkty serwisowe lub przez sprzedawcę (poprzez odesłanie do producenta). Naprawy we własnym zakresie, bądź użytkowanie towaru niezgodnie z instrukcją obsługi prowadzi do utraty gwarancji.

5. Przesyłki wysłane na koszt sklepu internetowego nie zostaną przyjęte.

6. W przypadku dostarczenia produktu z wadą fabryczną, Nabywca zobowiązany jest skontaktować się ze sklepem internetowym. W takim przypadku może odesłać wadliwy towar i żądać wymiany rzeczy lub usunięcia wady. Zgłoszona reklamacja (ZAŁĄCZNIK 1 FORMULARZ REKLAMCJI) zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni roboczych. O wyniku jej rozpatrzenia a zostanie powiadomiony na piśmie na adres poczty elektronicznej.

7. Sklep internetowy zwraca Kupującemu uprzywilejowanemu lub Kupującemu należność za reklamowany towar w ciągu 7 dni od daty pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, na konto podane przez Kupującego.

8. Gwarancja – Zakup konsumencki (paragon) 2 lata, Zakup firmowy (FV) 1 rok, W niektórych przypadkach dystrybutor udziela gwarancji nawet do 5 lat jednak jest to uwarunkowane okresowymi przeglądami płatnymi i rejestracją towarów na stronie internetowej producenta bądź importera. Szczegóły bezpośrednio w opisie towaru.

9. W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.

10. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba, że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiany.

11. Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym, złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny, przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, żądać wymiany rzeczy na wolną od wad, żądać usunięcia wady.

12. Reklamacje należy składać na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w § 2 Regulaminu.

13. Dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie wadliwego towaru do Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru do sklepu stacjonarnego lub na koszt Sprzedawcy, na adres Głogów 67-200 ul. Przemysłowa 3 lub na adres Zielona Góra 65-120 ul. Zjednoczenia 94.

14. Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie.

15. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w § 2 Regulaminu.

16. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

1. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Kupującego rezultatu, Kupujący może skorzystać m.in. z:

1.1 mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595;

1.2 pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596;

1.3 bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów;

1.4 internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show&lng=PL

§ 12 DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego lub Kupującego uprzywilejowanego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych – znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.

2. Celem przetwarzania danych przez Kupującego lub Kupującego uprzywilejowanego przez Sprzedawcę, podanych przez Kupującego lub Kupującego uprzywilejowanego w związku z zakupami w Sklepie, jest realizacja zamówień. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest:

-umowa sprzedaży lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz

-prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

3. Podanie danych przez Kupującego lub Kupującego uprzywilejowanego jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do zawarcia umowy sprzedaży. Niepodanie danych uniemożliwi zawarcie umowy sprzedaży w Sklepie.

4. Dane Kupującego lub Kupującego uprzywilejowanego podane w związku z zakupami w Sklepie będą przetwarzane do momentu, w którym:

4.1 przestanie obowiązywać umowa sprzedaży zawarta między przez Kupującym lub Kupującym uprzywilejowanym a Sprzedawcą;

4.2 na Sprzedawcy przestanie ciążyć obowiązek prawny, zobowiązujący go do przetwarzania danych przez Kupującego lub Kupującego uprzywilejowanego;

4.3 ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Kupującego lub Kupującego uprzywilejowanego lub Sprzedawcę, związanych z umową sprzedaży zawartą przez Sklep;

4.4 zostanie przyjęty sprzeciw Kupującego lub Kupującego uprzywilejowanego wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Sprzedawcy – w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

5. Kupującemu lub Kupującego lub Kupującego uprzywilejowanego przysługuje prawo żądania:

5.1 dostępu do swoich danych osobowych,

5.2 ich sprostowania,

5.3 usunięcia,

5.4 ograniczenia przetwarzania,

5.5 przeniesienia danych do innego administratora a także prawo:

5.6 wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Kupującego – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora).

6. W celu realizacji swoich praw, Kupujący lub Kupujący uprzywilejowany powinien skontaktować się ze Sprzedawcą przy wykorzystaniu danych z § 2 Regulaminu.

7. W przypadku, gdy Kupujący lub Kupujący uprzywilejowany uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Kupujący może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 13 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy bądź ograniczenia techniczne, w tym szybkość przesyłu danych sprzętu komputerowego, urządzenia końcowego, systemu teleinformatycznego oraz infrastruktury telekomunikacyjnej, z których korzysta Kupujący lub Kupujący uprzywilejowany, a które uniemożliwiają Kupujący lub Kupujący uprzywilejowany korzystanie z Serwisu.

2. Kupujący lub Kupujący uprzywilejowany jest wyłącznie odpowiedzialny za zapewnienie technicznej zgodności pomiędzy wykorzystywanym przez siebie sprzętem komputerowym lub urządzeniem końcowym oraz systemem teleinformatycznym lub telekomunikacyjnym, a Serwisem.

3. Kupujący lub Kupujący uprzywilejowany ponosi odpowiedzialność tak jak za własne działania lub zaniechania za działania lub zaniechania innego podmiotu, któremu umożliwia korzystanie z Serwisu za pośrednictwem własnego Konta.

4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania z Serwisu przez Kupującego lub Kupującego uprzywilejowanego w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, Regulaminem lub przyjętymi w tym zakresie zasadami współżycia społecznego lub zwyczajami.

5. Sprzedawca zastrzega możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia poszczególnych funkcjonalności Serwisu z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej, w przypadku, gdy nie naruszy to praw Kupującego lub Kupującego uprzywilejowanego.

§ 14 ZASTRZEŻENIA

1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego lub Kupującego uprzywilejowanego treści o charakterze bezprawnym.

2. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji Regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.

3. Umowy zawierane na podstawie Regulaminu zawierane są w języku polskim.

4. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Kupującym uprzywilejowanym, sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

5. Postanowienia dotyczące towarów i umowy sprzedaży stosuje się odpowiednio do treści cyfrowych i umowy o dostarczanie treści cyfrowych, o ile Regulamin nie określa tych kwestii odrębnie.

6. Wszelka odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Kupującego niebędącego Kupującym uprzywilejowanym, w granicach prawem dopuszczonych, jest wyłączona.

7. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi względem Przedsiębiorcy uprzywilejowanego jest wyłączona.

8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, a mianowicie w przypadku zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Kupującego lub Kupującego uprzywilejowanego w terminie 7 dni przed ich wprowadzeniem.

9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta i ustawy o ochronie danych osobowych.

10. Sprzedawca może pozbawić Kupującego lub Kupującego uprzywilejowanego prawa do korzystania z Serwisu, w tym składania Zamówień i/lub Rezerwacji, jak również może ograniczyć dostęp Kupującego lub Kupującego uprzywilejowanego do Serwisu, ze skutkiem natychmiastowym, w następujących przypadkach:

- podania przez Kupującego lub Kupującego uprzywilejowanego danych wprowadzających w błąd lub naruszających prawa osób trzecich,

- naruszania przez Kupującego lub Kupującego uprzywilejowanego dóbr osobistych, w szczególności innych Klientów,

- działań lub zaniechań sprzecznych z Regulaminem, obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego np. poprzez uporczywe, kilkukrotne składanie Zamówień i Rezerwacji oraz uporczywe, kilkukrotne nieodbieranie Produktów

Regulamin sklepu internetowego

Fachowe doradztwo, bogaty wybór urządzeń 

Firma Wielobranżowa KEA

Regulamin Sklepu Internetowego

Regulamin  Vouchera

  ul. Wierzbowa 5 

67-200 Głogów 

76 834 52 62

ul. Zjednoczenia 94 

Polityka plików cookies

Polityka Prywatności

65-120 Zielona Góra  

zgora@fwkea.pl

68 414 32 12

Salon Sprzedaży i Serwis 

sklep@fwkea.pl

Copyright © 2019-2021 KEA Autoryzowany Diler Husqvarna& Husqvarna AB (publ). Wszelkie prawa zastrzeżone. Husqvarna, AUTOMOWER® oraz inne oznaczenia produktów oraz ich funkcji stanowią znaki towarowe Husqvarna Group.

Autoryzowany Diler:

Husqvarna , Cedrus